Åpent brev til Norges politikere

Minkropp

Aksjon mot forslaget om å gjeninnføre fastlegers rett til å nekte å henvise kvinner til abort: Oh Chérie har sendt brev til alle landets stortingsrepresentanter. Bli med du òg!

KrF, Høyre og FrP har gått sammen om å gjeninnføre fastlegers rett til å reservere seg mot å henvise pasienter som trenger abort, assistert befruktning eller hormonprevensjon. Dette er et forslag som innskrenker kvinners rett til å bestemme over egen kropp og framtid, og det er svært kritikkverdig hvis det blir vedtatt i Stortinget. Nå er det startet en bloggeraksjon for å få svar på hvilke stortingsrepresentanter som støtter forslaget, og for å be dem stemme mot.

Her er vårt brev.

Kjære stortingsrepresentant,

Vi skriver til deg i dag for å be deg stemme mot forslaget om å gi fastleger rett til å nekte å henvise kvinner videre til assistert befruktning, svangerskapsavbrudd samt skrive ut resept på nødvendig prevensjon.

Legene har allerede rett til å reservere seg mot å utføre abortinngrep, en rett de har hatt siden 1975. Den ordningen fungerer, og skaper ingen problemer verken for sykehus eller pasienter. Men det er en stor prinsipiell forskjell på å utføre et inngrep selv, og å henvise pasienter videre til en behandling de har lovfestet krav på. En lov som tillater fastleger å nekte å gi pasientene henvisning til lovlige helsetjenester er bare med på å gjøre det vanskeligere og mer tidkrevende å få helsehjelp for kvinnene som befinner seg i en slik situasjon. Kvinner bør slippe denne merbelastningen.

Fastlegen er førstelinjetjeneste som vi alle henvender oss til når vi har spørsmål om helsa vår. En allmennlege som har inngått en avtale med kommunen om å delta i fastlegeordningen, har i dag plikt til å sørge for at pasientene får lovfestet helsehjelp. Skal vi ha det slik at fastleger selv skal få bestemme hvilke deler av norsk lov de vil hjelpe pasienten med? Vi har respekt for at enkelte leger opplever deler av jobben sin som vanskelig, men her må vi veie legens behov mot pasientens behov og rettigheter. I en fastlegesituasjon er det pasientens behov som bør veie tyngst, ikke fastlegens.

Det er lettvint å hevde at saken kan løses ved å avtale bruk av andre leger når behovet oppstår. Ofte sier ikke en kvinne at temaet for timen er prevensjon eller abort når hun bestiller konsultasjon. Da vil hun måtte sendes ut av legekontoret igjen med beskjed om at hun må oppsøke en annen lege for å få hjelp. For en ung kvinne i en sårbar situasjon er dette en unødvendig tilleggsbelastning. For kvinner på mindre steder er det dessuten ikke like lett å bytte fastlege. Det fins færre å velge mellom, og det vil kunne vekke uønsket oppmerksomhet om man går til en annen lege enn den «vanlige».

Det er umulig å kreve at kvinner på forhånd setter seg inn i hvilke reservasjoner fastlegen har siden vi ikke planlegger på forhånd at vi får behov for en henvisning som kan hjelpe oss å bli gravide, eller avslutte en uønsket graviditet. Unge er ekstra sårbare siden de automatisk får morens fastlege. I tillegg kjøper og selger fastlegene pasientlister seg i mellom. Hva hvis din liste blir kjøpt av en fastlege som er mot p-piller eller abort?

Hvordan vil dere forklare en slik lov til ei 15 år gammel jente som blir ufrivillig gravid fordi hun ikke fikk p-piller og ufrivillig mor fordi hun ikke kunne ta abort? Hva sier dere til ei mishandla kvinne som ikke kunne skifte fastlege og måtte gjøre sin situasjon verre ved å få barn? Og hva sier dere til de barna som blir født med et dårlig utgangspunkt fordi de ikke var ønsket av sine foreldre?

Vi burde alle ha rett til å ta egne valg som gjelder våre liv og vår framtid. Dette dreier seg om en kvinnes kropp og bør forbli hennes valg, uansett hvor hun bor i landet, og hvem hun har som fastlege.

Vi spør derfor deg som stortingsrepresentant: Vil du virkelig si ja til et vedtak som innskrenker norske kvinners rett til å få henvisning til assistert befruktning, abort eller få resept på ønsket prevensjon hos fastlegen sin? I så fall ber vi deg tenke deg om en ekstra gang. Og stemme mot forslaget.

Med vennlig hilsen

Redaktører og skribenter i nettmagasinet ohcherie.no

Carina Behrens
Ulrikke Ekeli Eriksen
Andrea Dale Wefring
Ida Sundmoen Dahle
Kristina Aurore Kvåle
Alexandra Løvås Kristinnsdottir
Karoline Holsæter
Christina Sunneklep
Siri Vilberg
Viktoria Theresia Bumbulucz
Guri Idsø Viken
Inger Johanne Sæterbakk
Alexia Holter
Carina Elisabeth Carlsen
Synne H. Rustad
Linda Heggen
Anette Basso
Karoline Sofie Hennum
Linn Strømsborg
Ingvill Kjærstein
Astrid Kristoffersen

Bli med og still krav til politikerne, du også! Send dette brevet eller skriv ditt eget. Full liste over stortingsrepesentantenes epostadresser finner du hos Susanne Kaluza.