Q&A med KrFU

Partiguide: Elisabeth Løland, KrFU

Usikker på hva du skal stemme ved valget? Vi lar ungdomspartiene snakke om eget parti. Elisabeth Løland, leder i KrFU, vil kjempe for de som ikke kan kjempe selv.

Når halvparten av de unge her til lands ikke bruker stemmeretten sin, må vi sette alle kluter til. Politikk er vanskelig, men vi i Oh Chérie tror det handler mye om at folk ikke setter seg inn i de ulike politiske retningene. Derfor har vi gått til ungdomspartiene for å få en beskrivelse på hva de kjemper for.

Elisabeth Løland har vært leder i KrFU (Kristelig Folkepartis Ungdom) siden 2010.

Hva er partiets viktigste saker?

KrFU vil ha politikk for de som trenger det mest. Det er 74.000 barn i Norge som vokser opp i fattige familier. Mange av dem opplever å bli ekskludert, og de kan ikke være med på det som andre barn er med på. KrFU vil ha mer barnetrygd og billigere SFO for de barna. Vi vil ha et samfunn med plass til alle, også de barna som er annerledes. Vi mener at i Norge skal det være plass til downs-barn og andre barn som ikke er som alle andre.

Det er også viktig for oss at vi må løfte blikket og se utenfor Norges grenser. Verdens rikeste land har et stort ansvar for verdens aller fattigste. Derfor vil vi ha fortsatt høy bistand, men det er ikke nok, vi må også investere oljefondet på en måte som skaper mer og ikke mindre rettferdighet.

Hva vil ditt parti gjøre for unge mellom 18-35 år?

KrFU vil redusere lærlingeskatten for å skape flere lærlingeplasser, og vi vil gjøre det enklere å komme seg inn på boligmarkedet. Dette er saker som er viktige for veldig mange ungdom, men noen av våre viktigste saker er de problemene som ikke rammer alle, men som rammer veldig hardt for dem det gjelder. Veldig mange unge står i kø for å gå hjelp i det psykiske helsevernet. Køen for de unge er verre enn køen for de voksne. Vi hadde aldri akseptert dette hvis det gjaldt fysisk helse, og KrFU mener psykisk helse er minst like viktig. Flere helsesøstre på skolene og kortere ventetid for unge voksne som trenger hjelp er en hovedsak for oss.

Hva gjør dere i praksis for å få flere unge til å stemme?

Vi debatterer de sakene vi opplever at ungdom er opptatt av, og vi reiser rundt på festivaler og skoler hele sommeren og høsten for å fortelle om politikk og hvorfor det er viktig å engasjere seg.

Hva vil du si til unge nordmenn som er usikre på hva de skal stemme? Og hvilke saker trekker du frem for å overbevise dem at ditt parti er best?

Ikke tenk at du må vite alt om politikk for å bestemme deg. Det er ingen som finner et parti som de er 100% enige med, du må stemme på det partiet du er enig med i de sakene som betyr mest for deg. Mitt beste tips er: ta kontakt med partiene og send mail hvis det er noe du lurer på, så får du svar!

Jeg mener at du bør stemme KrF fordi vi er et parti som tørr å kjempe for de som ikke like enkelt kan kjempe for seg selv, og som kanskje ikke har en stor interesseorganisasjon i ryggen: de fattige familiene, da barna som er annerledes, og de medmenneskene våre som ikke er så heldige å være født i Norge og som lider under ekstrem fattigdom.

Hva er din personlige hjertesak?

Den saken jeg er aller mest opptatt av personlig er den største urettferdigheten i verden: at jeg har tilgang til alt jeg trenger, mens det hver dag dør 25.000 barn av sult eller sykdommer, som jeg er vaksinert mot. Det er vanskelig å ta inn over seg hvor ille fattigdommen virkelig er, men for meg har det blitt det aller viktigste å jobbe med.

Hvordan skiller ditt parti seg fra moderpartiet?

Som ungdomsparti er det viktig at vi våger å utfordre moderpartiet. Derfor går vi enda lengre enn KrF når det kommer til miljøpolitikken, men også når det kommer til velferdsordninger som vi ikke mener er bærekraftige for vår generasjon. Vi som ungdomspolitikere skal ikke bare hjelpe til med å bygge landet nå, men vi skal også sørge for at vi ikke bruker for mye penger i dag, for så å måtte gjøre store velstandskutt når min generasjon blir eldre.

Mener du Norge er et likestilt land? Eventuelt hva gjenstår?

Vi har kommet veldig langt, og min generasjon har veldig mye å takke mødrene og bestemødrene våre for, men jobben er ikke gjort! Makten er fortsatt skjevt fordelt. Kun 20% av alle rådmenn er kvinner, og det er faktisk helt utrolig at bare 7 promille av verdiene på Oslo børs eies av selskaper som styres av kvinner. Mange kvinner, som har vist at de er svært dyktige og har store muligheter for en stor karriere, opplever at arbeidslivet ikke klarer å håndtere at de får barn. Et mer familievennlig arbeidsliv er viktig for likestillingen.

Hva mener dere om OL i Oslo?

KrFU har ikke tatt noe standpunkt til dette.

Hvilke forventninger har du til valget den 9. september?

Jeg håper selvfølgelig veldig på regjeringsskifte, og så håper jeg KrFs unge kandidater i Aust-Agder, Oppland og Vestfold blir valgt. Vi trenger unge mennesker som vet noe om hvordan det er å være ung i dag inn på Stortinget.

krf-logo

Headefoto: LNU FOTO

Ida Sundmoen Dahle er redaktør i Oh Chérie. Hun er utdannet lingvist og lever for tiden livets glade dager i Paris. Aller mest opptatt av politikk, grønne ting og store drømmer. Over gjennomsnittet glad i sjuke filmer og triste bøker. Blogger på idasundae.com.