Q&A med Unge Høyre

Partiguide: Unge Høyre, leder Paul Joakim Sandøy

Usikker på hva du skal stemme ved valget? Vi lar ungdomspartiene snakke om eget parti. Paul Joakim Sandøy, leder i Unge Høyre, ønsker et kunnskapsløft i skolen.

Når halvparten av de unge her til lands ikke bruker stemmeretten sin, må vi sette alle kluter til. Politikk er vanskelig, men vi i Oh Chérie tror det handler mye om at folk ikke setter seg inn i de ulike politiske retningene. Derfor har vi gått til ungdomspartiene for å få en beskrivelse på hva de kjemper for.

Paul Joakim Sandøy har vært leder i Unge Høyres Landsforbund siden 2012.

Hva er partiets viktigste saker?

Det aller viktigste er mer kunnskap i skolen for å sikre at flere fullfører og flere lærer grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Det viktigste da er å prioritere bedre lærere og mer tilpasset undervisning slik at alle kan lære på sitt nivå.

Hva vil ditt parti gjøre for unge mellom 18-35 år?

Det viktigste for unge er å få en jobb og en bolig. For at flere unge skal kunne tjene penger ved siden av studiene ønsker vi å øke frikortgrensen og senke skattene for de som tjener minst. Og så vil vi øke inntektstaket slik at man kan tjene mer før man mister stipendet sitt. For at flere ungdommer skal kunne komme inn på boligmarkedet vil vi fjerne en rekke krav som har gjort det dyrere å bygge, redusere egenkapitalkravet og styrke BSU-ordningen.

Hva gjør dere i praksis for å få flere unge til å stemme?

Vi er ute på skoleaksjoner, skoledebatter og møter mange ungdom i løpet av valgkampen og snakker om Høyres politikk og hva vi ønsker å gjennomføre de neste fire årene. På den måten engasjerer vi flest mulig ungdom til å være enige med Høyres politikk, bruke stemmeretten og stemme Høyre.

Hva vil du si til unge nordmenn som er usikre på hva de skal stemme? Og hvilke saker vil du bevise dem at ditt parti er best?

Skole og helse er de viktigste sakene for Høyre. Når én av tre elever dropper ut trenger vi en ny regjering som satser på kunnskap i skolen. Og så står 280.000 i helsekø i dag. Det har økt med 80.000 under dagens regjering, mens det falt med 50.000 da vi satt i regjering. Hvis man ønsker kortere helsekøer og bedre skole må man stemme Høyre.

Hva er din personlige hjertesak?

Bedre lærere som ser hver enkelt elev.

Hvordan skiller ditt parti seg fra moderpartiet?

Vi er enig i Høyre i det meste, men er litt mer radikale og nytenkende på nye områder. Unge Høyre skal alltid ligge et lite skritt foran Høyre og dra Høyre i riktig retning.

Mener du Norge er et likestilt land? Eventuelt hva gjenstår?

Vi har kommet veldig langt med likestilling i Norge i dag. Lover, regler og normer er likestilte og kvinner har alle de samme formelle rettighetene som menn. Men vi har en vei å gå for reell likestilling på alle områder.

Hva mener dere om OL i Oslo?

Høyre nasjonalt har foreløpig ikke tatt stilling til hvorvidt vi vil støtte et eventuelt OL i Oslo eller ikke, men Oslo Høyre har støttet OL i Oslo.

Hvilke forventninger har du til valget den 9. september?

Jeg håper og tror vi skal kunne få et borgerlig flertall med et stort Høyre. Det ser bra ut nå, men vi skal jobbe hardt frem til valgdagen.

hoyre

Headerfoto: Unge Høyre

Ida Sundmoen Dahle er redaktør i Oh Chérie. Hun er utdannet lingvist og lever for tiden livets glade dager i Paris. Aller mest opptatt av politikk, grønne ting og store drømmer. Over gjennomsnittet glad i sjuke filmer og triste bøker. Blogger på idasundae.com.